Arhiva za kategoriju ‘Istraživanja’

Indeks bezbednosti mladih u Vojvodini 2013.U periodu od 6. jula do 6. avgusta 2013. na teritoriji AP Vojvodine sprovodi se anketno istraživanje u okviru projekta „Indeks bezbednosti mladih u Vojvodini 2013“. Projekat je finansijski podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, a realizuje ga Nezavisna omladinska organizacija Rume u saradnji sa mrežom partnerskih organizacija: Bečejsko udruženje mladih, Bečej, Somborski edukativni centar, Sombor, Centar za podršku ženama, Kikinda, Inspiracija, Zrenjanin, Kompas, Pančevo, Res Polis, Novi Sad.

Istraživanje se sprovodi terenski u svih 7 okruga (8 gradova) u Vojvodini i pored mladih iz gradskih sredina biće obuhvaćeni i mladi koji žive na selu. Ciljna grupa istraživanja su mladi starosti od 15 do 30 godina podeljeni u tri starosne grupe: 15-19, 20-25 i 26-30 godina starosti.

Ukupan broj ispitanika je 1.800 mladih, od čega po 200 mladih iz 7 gradova u Vojvodini, a to su: Sombor, Subotica, Kikinda, Bečej, Zrenjanin, Pančevo i Ruma sa selima na teritoriji ovih opština. Predviđeno je da se ispita oko 35% mladih (od ukupnog broja anketiranih) iz seoskih sredina u 7 okruga. Na teritoriji Novog Sada, kao najvećeg grada u Vojvodini, biće ispitano 400 mladih.

Istraživanje ima pet celina i bavi se nasiljem među srednjoškolcima, elektronskim nasiljem, nasiljem u porodici, nasiljem na sportskim manifestacijama i stepenom poverenja mladih u službe bezbednosti.

Povodom početka realizacije anketnog istraživanja, u Rumi je 6. jula 2013. godine održana instruktaža za anketare koji će raditi na terenu. Nakon završenog terenskog dela istraživanja, uslediće obrada podataka i štampanje besplatne publikacije koja će biti dostupna kako u štampanom, tako i u elektronskom obliku. Ona će biti distribuirana svim zainteresovanima koji žele da rade na sprečavanju pojave nasilja među mladima i poslužiće kao statistički osnov za utvrđivanje „korena“ određenih problema.

Projektni tim, nastojaće da publikaciju sa rezultatima istraživanja predstavi u svim okruzima u saradnji sa partnerskim organizacijama krajem septembra i tokom oktobra 2013. godine.

Advertisements